Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Minh Thanh;  Advisor : Trần Sỹ Lâm (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh cho Công ty FSE-FSJ. hình thành chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện chiến lược cho Công ty FSE-FSJ trong giai đoạn 2011 - 2015.