Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis; Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chí;  Advisor : Bùi Đăng Thảnh (2013)

 • Trình bày hệ điều khiển DCS; Công nghệ sản xuất điện trong nhà máy nhiệt điện; Các giải pháp về thiết bị trường và thiết bị truyền thông; Giải pháp về phần cứng và phần mềm cho hệ thống điều khiển.; Trình bày hệ điều khiển DCS; Công nghệ sản xuất điện trong nhà máy nhiệt điện; Các giải pháp về thiết bị trường và thiết bị truyền thông; Giải pháp về phần cứng và phần mềm cho hệ thống điều khi...

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Nam;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2013)

 • Trình bày tổng quan về các hệ thống đo động lực; Thiết kế chế tạo cảm biến đo lực ba chiều; Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu thập, gia công tín hiệu và hệ thống đo; Thử nghiệm và đánh giá kết quả.; Trình bày tổng quan về các hệ thống đo động lực; Thiết kế chế tạo cảm biến đo lực ba chiều; Nghiên cứu chế tạo thiết bị thu thập, gia công tín hiệu và hệ thống đo; Thử nghiệm và đán...

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Huế;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến (2013)

 • Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ma trận điện cực; Thiết kế và lập trình hệ thống; Thử nghiệm và đánh giá kết quả.; Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ma trận điện cực; Thiết kế và lập trình hệ thống; Thử nghiệm và đánh giá kết quả.

 • Thesis; Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Hải;  Advisor : Nguyễn Cảnh Quang (2013)

 • Giới thiệu thiết bị nghịch lưu, nguyên tắc thiết kế và thiết kế thiết bị nghịch lưu, thiết kế mạch phần cứng, lưu đồ thuật toán; Giới thiệu thiết bị nghịch lưu, nguyên tắc thiết kế và thiết kế thiết bị nghịch lưu, thiết kế mạch phần cứng, lưu đồ thuật toán

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thanh Nghị;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2008)

 • Định nghĩa, phân loại, và các tính năng điển hình của một PDA. Phần mềm LabView, module PDA, lập trình đồ họa, cách thức xây dựng giao diện, phương thức xử lý dữ liệu và cách xây dựng thiết bị đo ảo bằng LabView. Đặc tính của âm và các miền âm, các tiêu chuẩn về độ ồn và các thiết bị đo độ ồn hiện nay. Trình bày mô hình máy đo độ ồn, các tính toán và thử nghiệm hệ thống.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Hiếu;  Advisor : Trần Hoài Linh (2012)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp đo khí và tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ trong môi trường có khí bụi nổ. Các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và chức năng của thiết bị đo phòng chống cháy nổ. Phân tích và thiết kế thiết bị đo khí. Xây dựng phần mềm thiết bị và đề xuất hệ thống giám sát khí. Các kết quả thực hiện