Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis; Thesis


  • Authors : Đoàn Mạnh Long;  Advisor : Trần Chí Thành (2014)

  • Giới thiệu về sự cố nặng và diễn biến sự cố nặng xảy ra ở một nhà máy nhiệt điện hạt nhân nước nhẹ. Một số mô hình mô phỏng diễn biến sự cố nặng trong Melcor. Mô phỏng diễn biến sự cố bên trong thùng lò fukushima số 1 bằng chương trình melcor; Giới thiệu về sự cố nặng và diễn biến sự cố nặng xảy ra ở một nhà máy nhiệt điện hạt nhân nước nhẹ. Một số mô hình mô phỏng diễn ...

  • Thesis


  • Authors : Phan Lương Tuấn;  Advisor : Đặng Quang Thiệu (2017)

  • Giới thiệu tổng quan về photodiode PIN BPW34, ứng dụng của photodiode trong một số thiết bị. Thiết kế, chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ sử dụng photodiode BPW34. Trình bày quá trình kiểm định hoạt động của thiết bị đo suất trong môi trường chiếu xạ.