Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, mô hình hóa và mô phỏng hệ thống cấp phôi di chuyển thẳng theo phương pháp rung động.
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Lê Giang Nam
Keywords: Phôi; Thiết kế; Mô hình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống cấp phôi rung động. Tính toán, khảo sát các thông số ảnh hưởng tới năng suất cấp phôi rung động. Mô hình và mô phỏng hệ thống cấp phôi.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3607
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296871-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296871.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.