Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu XML ứng dụng trong thực hiện xử lý dữ liệu quan hệ
Authors: Bùi Ngọc Dũng
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Cơ sở dữ liệu quan hệ; Ứng dụng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu chung về XML. SQL Server và dữ liệu XML. Ứng dụng khai phá dữ liệu XML trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Ứng dụng khai phá dữ liệu XML trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/361
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254048.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 837,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254048-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 142,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.