Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế máy tự động dập xẻ lưới phục vụ trong ngành công nghiệp và kiến trúc.
Authors: Vũ Thanh Hải
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Máy dập; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về máy dập xé lưới tự động. Cơ sở lý thuyết tính toán công nghệ. Tính toán động học và tĩnh học của máy. Tính toán năng lượng của máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3619
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296959-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 183,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296959.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.