Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng xe đến lực cản của ô tô.
Authors: Đàm Hải Nam
Advisor: Phan Anh Tuấn
Keywords: Ô tô; Động lực học; Hình dáng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khí động lực học ô tô. Phần mềm mô phỏng. Mô hình tính toán lực cản khí động ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3622
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296961-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296961.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.