Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định các ion kim loại nặng Asen(As), Cadimi(Cd), Crôm(Cr), Chì(Pb) trong nước thải công nghiệp của Khu công nghiệp Phú Tài bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Hàn Long
Keywords: Kim loại nặng; Quang phổ hấp phụ; Nước thải công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan kim loại nặng và tác động của chúng đến môi trường, một số phương pháp phân tích kim loại nặng (As, Cd, Cr, Pb) ở Việt Nam và trên thế giới, sơ lược về khu công nghiệp Phú Tài và thực trạng tình hình xử lý nước thải công nghiệp tại khu công nghiệp. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới phép đo AAS, đến điều kiện nguyên tử hóa, đến phép đo,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3651
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297141-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 250,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297141.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.