Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng DSM đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong hệ thống cung cấp điện huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Authors: Trần Quang Hiệp
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Điện năng; Quản lý; Cung cấp điện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm chung về DSM. Các chương trình DSM ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Đánh giá tác động của DSM đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi áp dụng DSM trong hệ thống cung cấp điện đô thị. Tổng quan hệ thống cung cấp điện và hiện trạng Mê Linh. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi áp dụng DSM vào hệ thống cung cấp điện của huyện Mê Linh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3661
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295899-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 95,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295899.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.