Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các tính chất và hình thái học của vật liệu cấu trúc mạng nano tạo ra từ quá trình đồng trùng hợp ghép của styrene vào cao su thiên nhiên.
Authors: Trần Duy Hưng
Advisor: Trần Thị Thúy
Trần Quang Tùng
Keywords: Cao su tự nhiên; Cấu trúc nano; Tính chất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về cao su thiên nhiên, styren, phản ứng ghép styren lên mạch cao su thiên nhiên. Hóa chất và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu hàm lượng nitơ trong cao su thiên nhiên, đặc trưng cấu trúc của cao su thiên nhiên ghép styren,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3674
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296685-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 934,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296685.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.