Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng rơ le bảo vệ kỹ thuật số dựa trên nền Matlab/Simulink.
Authors: Lê Sỹ Dũng
Advisor: Nguyễn Đức Huy
Keywords: Hệ thống điện; Rơ le; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các vấn đề chung của bảo vệ hệ thống điện. Nguyên lý bảo vệ quá dòng có hướng. Sơ đồ logic bảo vệ quá dòng có hướng. Mô hình và kết quả bảo vệ quá dòng có hướng trên nền Matlab/Simulink.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3675
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296041-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296041.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.