Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm Simple-E để dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Thái Bình đến năm 2025.
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Tiêu thụ; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở phương pháp luận về phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu phần mềm Simple-E. Phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội và tiêu thụ điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2002-2014. Dự báo nhu cầu điện năng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2025 bằng phương pháp đa hồi quy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3688
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296292-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296292.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.