Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer nanocomposite trên cơ sở polypropylen PP với ống nano cacbon đa tường (MWCNT).
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Đặng Việt Hưng
Lê Văn Thụ
Keywords: Vật liệu polyme; Chế tạo
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu polyme nanocompozit, nhựa polypropylen (PP), ống nanocacbon, vật liệu CNT polyme nanocompozit, công nghệ ép phun. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát mẫu CNT ban đầu và CNT biến tính, khảo sát điều kiện gia công chế tạo mẫu, khảo sát vật liệu PP/PPgMA,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Kỹ thuật vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3704
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295963-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 106,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295963.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.