Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng thiết bị bù SVC để giảm thiểu tác động của sự cố cộng hưởng cơ điện SSR trong hệ thống điện.
Authors: Nguyễn Đức Hùng
Advisor: Lê Đức Tùng
Keywords: Hệ thống điện; Thiết bị bù; Cộng hưởng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ và mô hình hóa hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ. Thiết bị bù SVC và ứng dụng SVC trong giảm thiểu tác động của SSR đến trục tuabin. Mô phỏng việc áp dụng thiết bị bù SVC để giảm thiểu tác động của SSR đến các trục tuabin.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3739
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296703-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296703.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.