Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhu cầu điện năng và ứng dụng cụ thể cho một cơ sở.
Authors: Đỗ Văn Đức
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Điện năng; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về DMS (quản lý nhu cầu điện năng). Tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam và các chương trình DSM/EE. Trình tự thực hiện và các giải pháp áp dụng cho DSM cho khu chung cư lô 9 láng thượng. Phân tích kinh tế và tài chính của dự án tiết kiệm năng lượng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3740
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296711-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 117,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296711.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.