Thông tin tài liệu


Title: Một số đánh giá kinh tế kỹ thuật đối với việc ứng dụng và thiết kế hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời trong các xí nghiệp công nghiệp tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn Ngọc Long
Advisor: Lã Minh Khánh
Keywords: Hệ thống điện; Năng lượng mặt trời; Kinh tế; Việt nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống điện mặt trời. Xây dựng quy trình thiết kế và đánh giá kinh tế cho hê thống tích hợp điện mặt trời. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng điện mặt trời cho nhà má xi măng Kiên Lương - Kiên Giang.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3783
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297148-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 228,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297148.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.