Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu gia công nòng pháo 76,2 mm
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Advisor: Trịnh Minh Tứ
Keywords: Pháo; Gia công
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lô sâu và một số phương pháp gia công lỗ sâu. Các công nghệ gia công lỗ sâu chính xác. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị gia công lỗ sâu. Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mũi khoan lỗ sâu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3800
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273786-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273786.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.