Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng thế hệ sau NGN và công nghệ truyền hình IPTV.
Authors: Dương hoàng Nghĩa
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Truyền hình; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng NGN, dịch vụ của NGN. Công nghệ truyền hình IPTV, các đề xuất khi triển khai công nghệ IPTV ở Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3809
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273300-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 251,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273300.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.