Thông tin tài liệu


Title: Tổng quan về ghi chỉ số công tơ điện tử qua mạng viễn thông GSM.
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Công tơ điện; Phần mềm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ghi chỉ số công tơ, mạng GSM và công nghệ GPRS. Giải pháp đọc chỉ số công tơ từ xa. Giải pháp xây dựng phần cứng hệ thống. Thiết kế phần mềm và thử nghiệm hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3826
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273389-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273389.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.