Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ mô phỏng và ứng dụng trong dạy học môn Quản trị thiết bị mạng cho hệ Cao đẳng Nghề.
Authors: Dương Ngọc Việt
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Môn học; Dạy học; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ mô phỏng trong dạy học. Nêu thực trạng giảng dạy của nghề quản trị mạng. Xây dựng bài giảng có ứng dụng công nghệ mô phỏng. Thực nghiệm sư phạm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3830
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273411-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273411.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.