Thông tin tài liệu


Title: Bài toán giao thông taxi - bus Hà Nội.
Authors: Nguyễn Chí Thanh
Advisor: Đỗ Phan Thuận
Keywords: Hệ thống giao thông; Công nghệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống giao thông taxi bus Hà Nội. Giới thiệu bài toán định tuyến xe VRP. Phân tích hệ thống, đề xuất giải thuật giải bài toán. Đề xuất mô hình hệ thống giao thông taxi - bus mới, tiết kiệm chi phí.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3838
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273439-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273439.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.