Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ phần mềm hướng giá trị. Bài toán kiểm định chất lượng phần mềm sử dụng phương pháp hướng giá trị.
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Phùng Văn Ổn
Keywords: Phần mềm; Chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ phần mềm hướng giá trị. Giới thiệu phương pháp phân tích chất lượng phần mềm hướng giá trị và đề xuất áp dụng tại trung tâm CNTT-Agribank. Nêu các bước tiến hành triển khai mô hình đề xuất tại phòng corebanking - trung tâm CNTT Agribank, hệ thống in phiếu dự thưởng trong hệ thống IPCAS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3839
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273465-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273465.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.