Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng giao tiếp tiếng nói với phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp sử dụng công cụ SPHINX.
Authors: Phạm Xuân Hào
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Phần mềm; Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Nêu giải pháp tích hợp nhận dạng tiếng nói với phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp FAB-EIS. Giới thiệu bộ công cụ Sphinx. Tích hợp nhận dạng tiếng nói vào phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3843
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273766-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 64,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273766.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.