Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giao thức điều khiển truy nhập đường truyền nhằm nâng cao QoS và QoC trong các hệ thống điều khiển qua mạng CAN.
Authors: Nguyễn Tiến Sỹ
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Hệ thống điều khiển; Giao thức; Đường truyền
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các hệ thống điều khiển qua mạng CAN. Một số phương pháp nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tự động. Chính sách ưu tiên lai cho hệ thống điều khiển qua mạng CAN. Hệ thống điều khiển hai động cơ một chiều qua mạng CAN sử dụng chính sách ưu tiên lai.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3845
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295013-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295013.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.