Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ sở hạ tầng khóa công khai và giải pháp ứng dụng chữ ký số trong văn bản hành chính của doanh nghiệp.
Authors: Nguyễn Huy Hiệu
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Chữ ký; Công nghệ; Doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về PKI. Phân tích các giải pháp PKI cho doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống chữ ký số ứng dụng vào văn bản hành chính doanh nghiệp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3863
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295075-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 332,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295075.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.