Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động học quá trình hoàn nguyên của quặng viên sử dụng than phi coke.
Authors: Trần Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Hoàng Việt
Keywords: Quặng sắt; Động học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất sắt xốp từ quặng cầu viên sử dụng than làm chất hoàn nguyên. Xác định các thông số động học của quá trình hoàn nguyên: hằng số tốc độ phản ứng, năng lượng hoạt hóa. Xác định đặc trưng tổ chức và hình thái sắt xốp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3874
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273655-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 179,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273655.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.