Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất ghép nối đến tính chất vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 và tro bay.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Advisor: Bạch Trọng Phúc
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Tính chất
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát các loại silan thường dùng để ghép nối nhựa epoxy và tro bay; lựa chọn Glymo là chất ghép nói phù hợp cho nhựa epoxy DER 331 và tro bay. Khảo sát hàm lượng silan sử dụng phù hợp cho liên kết tro bay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3882
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273542-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273542.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.