Thông tin tài liệu


Title: Lập trình gia công chi tiết thép hợp kim 40X có bề mặt phức tạp trên máy CNC.
Authors: Đinh Ngọc Tú
Advisor: Hoàng Văn Gợt
Trần Văn Địch
Keywords: Máy tiện; Gia công; Thép hợp kim
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ trên máy CNC. Lập trình gia công trên máy tiện CNC. Giới thiệu máy tiện CNC "HAAS". Ứng dụng phần mềm mastercam gia công chi tiết thép 40X có bề mặt phức tạp trên máy tiện CNC HASS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3914
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273563-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273563.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.