Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế bài giảng thực hành phần công nghệ phay cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.
Authors: Nguyễn Liên Hiệp
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Bài giảng; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bài giảng thực hành công nghệ phay. Phay mặt phẳng, phay bậc và phay rãnh. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Thiết kế bài giảng thực hành công nghệ phay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3918
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273790-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273790.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.