Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp khảo sát động học robot đi bộ bằng 2 chân.
Authors: Đào Anh Tùng
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Động học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về Robot đi bộ bằng 2 chân. Phương pháp khảo sát động học robot đi bộ bằng 2 chân bước đi tĩnh. Phương pháp khảo sat động học robot đi bộ bằng 2 chân bước đi động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3937
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272651-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 61,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272651.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.