Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động lực học và thiết kế điều khiển hệ Tele-Robot SMSS trên kênh truyền thông có trễ.
Authors: Lâm Thế Kiên
Advisor: Đỗ Đức Nam
Keywords: Robot; Điều khiển; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống Teleoperation, ứng dụng của hệ teleoperation. Nêu định nghĩa cơ bản của lý thuyết ổn định lyapunov, tính ổn định lyaponov. Động lực học robot. Thiết kế điều khiển cho hệ SMSS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3941
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272697-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 339,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272697.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.