Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển vị trí và lực tương tác trong hệ thống SMSS Teleoperation.
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Đỗ Đức Nam
Keywords: Robot; Điều khiển từ xa; Lực tương tác
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống teleoperation. Tính toán động học robot trong hệ SMSS teleoperation. Động lực học robot trog hệ thống SMSS teleoperation. Thiết kế điều khiển hệ SMSS teleoperation.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3944
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272718-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 239,65 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272718.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.