Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất hóa học và vật lý của các loại polyme được điều chế ở quy mô phòng thí nghiệm dùng để phủ lên bề mặt của bản nhôm.
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Việt Cường
Keywords: In phun; Polyme; tính chất hóa học; Tính chất vật lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bản in Offset, công nghệ in phun, về phương pháp tạo phần tử in trên đế bản nhôm bằng phương pháp in phun. Khảo sát tính chất của các hợp chất polyme có khả năng tạo phần tử in trên đế bản.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ in
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3964
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272821-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 198,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272821.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.