Thông tin tài liệu


Title: Chuẩn đoán sự cố máy biến áp có chứa dầu bằng phương pháp phân tích dầu cách điện.
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Văn Xá
Keywords: Máy biến áp; Sự cố; Dầu cách điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu sơ đồ nối điện chính, máy biến áp, dầu cách điện dùng trong máy biến áp 500kv - Nhà máy thủy điện Sơn La. Nêu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích các mẫu dầu cách điện; mối quan hệ giữa các tính chất của dầu, giữa các thành phần khí với tính chất của dầu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3967
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272833-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272833.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.