Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán tạo đường dụng cụ khi gia công 2D trên máy đột CNC.
Authors: Vũ Đình Minh
Advisor: Hoàng Vĩnh Sinh
Keywords: Máy công cụ; Gia công
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ gia công trên máy đột CNC. Nhận dạng các đối tượng 2D gia công trên máy đột CNC. Lựa chọn dụng cụ đột tự động. Tạo đường dẫn dụng cụ trong gia công đột CNC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3968
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273985-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273985.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.