Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt Plasma.
Authors: Nguyễn Đình Ảnh
Advisor: Nguyễn Chí Hưng
Keywords: Máy cắt; Thiết kế; Chế tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp cắt plasma. kỹ thuật điều khiển số và máy CNC. Giới thiệu phần mềm Mach3. Tính toán, thiết kế chế tạo máy cắt plasma. Lắp ráp hiệu chỉnh và chạy thử máy cắt plasma..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3978
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273566-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273566.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.