Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động lực học và thiết kế điều khiển cộng tác cho hệ thống SMMS- Teleoperation với độ trễ trên kênh truyền thông.
Authors: Nguyễn Xuân Thuận
Advisor: Đỗ Đức Nam
Keywords: Hệ thống điều khiển; Thiết kế; Động lực học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống teleoperation, ứng dụng của hệ teleoperation. Cơ sở lý thuyết ổn định lyapunov, đầu vào đến trạng thái ổn định. Động lực học của hệ teloeperation. Thiết kế điều khiển cho hệ SMSS, SMMS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3982
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273679-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273679.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.