Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống thuỷ lực và khí nén cho máy điền khiển số CNC.
Authors: Lưu Vũ Hải
Advisor: Nguyễn Tiến Lưỡng
Keywords: Máy công cụ; Hệ thống thủy lực; Hệ thống khí nén
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền dẫn thủy khí. Các đặc tính cơ bản của các phần tử chức năng. Ứng dụng của các phần tử thủy khí trong máy công cụ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3983
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273730-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273730.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.