Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Thị Phương Thúy;  Advisor : Vũ Thị Minh Hiền (2017)

  • Nghiên cứu thực trạng tình hình dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội trong giai đoạn 2014 -2016. Đưa ra các ưu nhược điểm về tình hình chất lượng dịch vụ thư viện của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội và các nguyên nhân của hạn chế. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2016)

  • Nêu hiện trạng an toàn các ứng dụng web thương mại hóa công nghệ, đặc điểm của truy vấn trong tấn công ứng dụng web, các giải pháp phát hiện tấn công vào web thương mại hóa công nghệ. Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Đề xuất mô hình phát hiện truy vấn bất thường cho ứng dụng thương mại hóa công nghệ sử dụng BI.