Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2016)

  • Tổng quan về mạng nơ ron sâu, hệ thống nhận dạng tiếng nói. Phương pháp thực hiện và công cụ sử dụng. Nhận dạng tiếng việt nói trên nền bộ công cụ kaldi tích hợp mạng nơ ron sâu

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Lê Huy Tùng (2014)

  • Trình bày công nghệ mô phỏng và ứng dụng trong dạy học kỹ thuật. Matlab và ứng dụng trong dạy học điện tử công suất. Thiết kế mô phỏng cho một số phần của điện tử công suất.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Trần Liên Hà (2006)

  • Trình bày tổng quan về tài nguyên nước và sự ô nhiễm nước mặt trên thế giới; phương pháp xử lý nước hồ bị ô nhiễm và sự lựa chọn phương pháp xử lý, các quá trình sinh học trong tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: Phân lập vi khuẩn khử nitrat thành nitơ phân tử; phân lập vi khuẩn nitrat hoá, chế tạo chế&#x...