Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Phạm Đức Thắng; Nguyễn Sơn Lâm (2014)

 • Phân tích thành phần hóa học các nguyên liệu dùng cho nghiên cứu. Nghiên cứu công nghệ nghiền tuyển quặng niken Bản phúc đặc xít, thiêu tinh quặng đặc xít niken bản phúc. Tiến hành nấu luyện quặng xít niken bản phúc sau thiêu trong lò điện hồ quang và lò tamman. Phân tích thành phần các nguyên liệu nấu luyện...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Trình bày công nghệ OFDM, những kỹ thuật cấp phát kênh động; Hệ thống WiMAX và một thuật toán cấp phát kênh động mới, thuật toán cấp phát kênh động phân tán dựa trên tín hiệu bận, và qua các kết quả mô phỏng trên hệ thống WiMAX chứng minh ưu điểm của thuật toán này.

 • -


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Lê Quang Diễn (2018)

 • Hiện trạng chế biến sắn, cấu tạo và phế thải sau sản xuất; khái quát cấu tạo và tính chất của cellulose; các phương pháp chế tạo cellulose, nanocellulose. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian, tác nhân hóa học đến hiệu suất và tính chất của nanocellulose.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.