Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hảo;  Advisor : Vũ Thị Hồng Khanh (2016)

  • Tổng quan chung về quần chỉnh hình tạo dáng và các yêu cầu của quần chỉnh hình tạo dáng; một số nghiên cứu về quần chỉnh hình tạo dáng; các yêu cầu đối với vải sử dụng làm quần chỉnh hình tạo dáng và phương pháp đánh giá các yêu cầu này. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát một số mẫu quần chỉnh hình tạo dáng đang có trên thị trường

  • Thesis


  • Authors : Trần Quang Long;  Advisor : Chu Diệu Hương (2015)

  • Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang trong các khoảng thời gian 3h, 6h, 12h, 24h đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất, xác hiệu quả sử dụng; Khả năng tạo lực ép của vải dệt kim, ảnh hưởng của lực ép đến khả năng giải phóng hoạt chất; Đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất khi kéo giãn vải tạo lực ép lên bề mặt tiếp xúc có chứa vi na...