Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2019)

  • Nghiên cứu các trạng thái chuyển động của ô tô, hiện tượng lật ngang của thân xe, sử dụng thanh ổn định trên xe, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Xây dựng mô hình động lực học của xe khi quay vòng. Khảo sát trạng thái dao động của xe khi quay vòng. Trang bị thanh ổn định tích cực trên ô tô

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Trần Bách (2011)

  • Trình bày vấn đề công suất phản kháng trong hệ thống điện. Các thiết bị bù công suất phản kháng trong hệ thống điện. Một số phương pháp giải bài toán tối ưu công suất phản kháng trong hệ thống điện. Ứng dụng cho hệ thống điện chuẩn IEEE và hệ thống điện miền Bắc Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Phạm Thị Nhuận (2011)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lượng gió, tuốc bin gió và phương pháp tính giá điện gió. Hiện trạng ứng dụng điện gió tại Việt Nam và thế giới. Tính toán giá điện gió và đề xuất các giải pháp hỗ trợ dự án phong điện. Kết luận và kiến nghị.