Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuấn;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

 • Tổng quan về lô sâu và một số phương pháp gia công lỗ sâu. Các công nghệ gia công lỗ sâu chính xác. Giới thiệu dụng cụ và thiết bị gia công lỗ sâu. Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mũi khoan lỗ sâu.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Dũng;  Advisor : Trần Văn Địch (2016)

 • Tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu cac qui luật phân bố của độ chính xác gia coogn. Xác định các đặc tính của các qui luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Như Lương;  Advisor : Tăng Huy (2012)

 • Trình bày khái quát đặc điểm tính năng kỹ chiến thuật của súng máy phòng không 12,7mm và cụm tì vai. Tổng quan về CAD/CAM và cơ sở lập trình gia công với hệ điều khiển CNC. Tìm hiểu về phần mềm Topsolid và ứng dụng phần mềm tại Việt Nam. Ứng dụng phần mềm Topsolid để gia công sản phẩm khuôn dập tỳ vai súng 12,7mm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Một số ngôn ngữ lập trình tự động và khái quát về ngôn ngữ APT. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm CAD/CAM. Phần mềm BK CAM 2.0.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Khánh Hoa;  Advisor : Nhữ Phương Mai (2010)

 • Trình bày tổng quan về độ nhăn đường may trong quá trình gia công: cơ sở lý luận về độ nhăn đường may trong quá trình gia công, nghiên cứu về phụ liệu, thiết bị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu biến dạng của vải dưới tác dụng của tải trọng khác nhau: mô hình cơ học biến dạng của sợi khi dệt, mô hình cơ học biến dạng của vải khi may, ứng dụng phần mềm RDM tính toán, kết quả nghiên&#x...