Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Sim;  Advisor : Lê Phúc Bình (2017)

  • Giới thiệu về áo vest nữ, nguyên liệu sản xuất áo vest nữ, tham số độ chứa đầy của vải dệt thoi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu quan hệ giữa một số thông số kỹ thuật của vải và mex mẫu, ảnh hưởng của mex đến tính chất của vải áo sau dán mex, đánh giá thân áo mẫu có và không dùng mex.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hồng Khanh;  Advisor : Lê Phúc Bình (2017)

  • Khái quát về áo sơ mi nam sử dụng mex dán, vải may áo sơ mi, mex dùng trong may mặc, độ chứa đầy của vải dệt thoi. Nêu phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật của vải mex, ảnh hưởng của mex dán đến tính chất của menchette của tay áo sơ mi nam, đánh giá manchette có và không mex dán, lựa chọn mex cho manchette.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Hương;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2017)

  • Tổng quan về vải dệt kim, các nguyên liệu thường dùng để sản xuất vải dệt kim, các phần tử cấu trúc của vải dệt kim, một số kiểu dệt kim cơ bản, các thông số vải dệt kim, một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vải. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo chiều dài vòng sợi, mật độ sợi, độ dày, khối lượng, độ bền nổ; phân tích ảnh hưởng của độ mảnh sợi đến chiều dài vòng...