Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trương Thiên Quốc Chuyên;  Advisor : Nguyễn Nhật Trinh (2017)

 • Tổng quan xơ bông, xơ visco, một số công trình nghiên cứu. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định thông số vải, độ bền kéo đứt và độ giãn đứt, độ bền xé của vải cotton và visco (khôm, ướt), góc hồi nhàu của vải.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hà;  Advisor : Vũ Mạnh Hải (2017)

 • Giới thiệu một số đặc tính của vải, trang phục áo dài, các yêu cầu đối với áo dài nữ công sở, khảo sát các phương pháp thiết kế áo dài. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu về vậtl iệu, xác định chất liệu bằng phương pháp đốt; xác định khối lượng, độ dày, độ thoáng khí, đồ bền màu sau giặt của vải

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Xuân Mai;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2015)

 • Lịch sử phát triển của găng tay, môi trường ni tơ hóa lỏng, đặc điểm cấu tạo của các xương và cơ bàn tay, phương pháp xác định của kích thước bàn tay, phương pháp thiết cứu, gia công. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu, thiết kế vật liệu may găng tay

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Nhàn;  Advisor : Đào Anh Tuấn (2015)

 • Tổng quan về vải không dệt dùng trong lĩnh vực y tế. Tìm hiểu một số khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện, tiêu chí đánh giá tính chất của khăn lau tay sử dụng trong bệnh viện: xác định khối luonwgj g/m2, độ dày, độ bền kéo đứt, độ bền xé, độ thấm hút nước, độ thoáng khí.