Search

Current filters:


Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Sơn;  Advisor : Lê Đức Bảo; Đinh Văn Chiến (2015)

  • Tổng quan về lý thuyết bôi trơn, bạc trượt và khảo sát công nghệ chế tạo hợp kim nhiều lớp làm bạc trượt. Nghiên cứu, thử nghiệm, tính toán, thiết kế, mô hình thử mòn bạc bimetal.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Hà Trung;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về máy gia công CNC và nghiên cứu, thiết kế động lực học máy CNC Mini. Thiết kế hệ thống điều khiển và phần mềm điều khiển cho máy CNC Mini.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Ngọc Hiếu;  Advisor : Trần Văn Địch (2009)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Giới thiệu các máy phay CNC của dự án EMCO. Lập trình với hệ Fanuc 21MB. Lập trình với hệ Sinumerik 810D/840D. Trình bày các kết luận và hướng phát triển của đề tài.