Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Thái Bình;  Advisor : Vũ Văn Mạnh (2012)

  • Trình bày tổng quan về Nhà máy sản xuất hợp kim sắt Hải Dương và sự lựa chọn phương án xử lý các chất thải chính của nhà máy. Lựa chọn công nghệ xử lý khí thải cho nhà máy sản xuất hợp kim Hải Dương. Thiết kế hệ thống xử lý bụi cho các lò luyện Ferro mangan cho Nhà máy sản xuất hợp kim sắt Hải Dương.

  • Thesis


  • Authors : Bồ Quốc Bảo;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

  • Giới thiệu tổng quan về ASIC lập trình được, hãng Xilinx và sản phẩm FPGA, một số ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL, thiết kế modul giảng dạy sử dụng FPGA XC2S100-Spartan