Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp dạy học thực hành cặp đôi. Thực trạng giảng dạy môn thiết kế đồ họa tại khoa Công nghệ thông tin - trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Áp dụng nguyên lý thực hành cặp đôi trong giảng dạy môn Thiết kế đồ họa tại trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2012)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.

  • Thesis


  • Authors : Hà Hữu Tình;  Advisor : Lã Minh Khánh (2012)

  • Trình bày tổng quan về các phương pháp phân tích ổn định hệ thống điện. Phương pháp tính toán nhanh giới hạn ổn định của hệ thống điện phức tạp. Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định hệ thống điện phức tạp. Ứng dụng tính toán phân tích ổn định cho sơ đồ hệ thống điện Việt Nam.