Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Nam Trà;  Advisor : Phạm Công Hùng (2006)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch mềm. Cơ sở lý thuyết chuyển mạch mềm. So sánh giữa hai công nghệ chuyển mạch TDM và Softswitch. Giải pháp ứng dụng Softswitch trên mạng di động MobiFone. Kết quả khi đưa công nghệ Softsiwtch vào khai thác trên mạng MobiFone.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đắc Thắng;  Advisor : Trần Văn Cúc (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng NGN, mạng lõi đa dịch vụ tốc độ cao. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS phương thức chuyển tiếp gói tin tốc độ cao, đảm bảo QoS

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thu Thủy;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các khái niệm về kỹ thuật xử lý tín hiệu nhiều nhịp và băng lọc số cũng như ứng dụng của nó trong các hệ thống thông tin hiện đại như: xử lý tiếng nói, xử lý hình ảnh, kỹ thuật audio số.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quân;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2006)

 • Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Minh Trí;  Advisor : Phạm Minh Hà (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về điều khiển lưu lượng và mạng MPLS, kỹ thuật điều khiển lưu lượng, chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS và mô phỏng so sánh của MPLS TE và định tuyến IGP.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2006)

 • Giới thiệu cơ sở vật lý của sóng siêu âm, các loại siêu âm chẩn đoán và ứng dụng trong y tế, siêu âm 3D.

 • Thesis


 • Authors : Mai Tùng Hiệp;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết và bảo mật trong mạng WIMAX, kết nối WIMAX với mạng di động và ứng dụng WIMAX tại Việt Nam.